Brief 2 aan Minister Dijsselbloem – Zeer ernstige misleiding in prospectus ABN AMRO / uitstel beursintroductie

De Minister van Financiën
De Heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam, 18 november 2015

Betreft: Zeer ernstige misleiding in prospectus ABN AMRO / uitstel beursintroductie

Geachte heer Dijsselbloem,

Aansluitend op onze brief van gisteren wijzen wij u nog op het volgende. Onze brief was reeds gepost toen wij op de hoogte werden gesteld van het arrest van het Amsterdamse Gerechtshof tegen de ABN AMRO van 11 november 2015. De bank heeft dat, voor haar bijna dodelijke, arrest geheim gehouden. Het is door het hof zelf openbaar gemaakt. De inhoud komt er op neer dat alle niet professionele klanten van de ABN AMRO die een renteswap hebben gekocht en vervolgens nog met een renteverhoging op hun langlopende lening zijn geconfronteerd, die swap kunnen vernietigen.

Dit geldt naar schatting voor circa 30% van de ABN AMRO klanten maar zelfs wanneer het slechts voor 20% van de klanten geldt wordt de bank geconfronteerd met een schadeclaim van € 3 miljard, inclusief de terug te betalen rente-opslagen.

Met dit door de bank geheim gehouden arrest is het prospectus o.i. definitief in het vuilnisvat beland. Doorzetten van de beursintroductie zal naar grote waarschijnlijkheid tot grote schadeclaims tegen de Staat der Nederlanden leiden. Dat is dan niet het gevolg van falen van het Ministerie van Financiën maar van bedrog door de ABN AMRO, al dan niet in samenspraak met haar adviseurs.

In verband met de reputatie van Nederland als financieel betrouwbaar land vragen Stichting Swapschade en Stichting Renteswapschadeclaim u de beursintroductie uit te stellen en het prospectus te laten herzien.

Pieter Lakeman,                                                Pieter Lijesen,
voorzitter Swapschade                                       voorzitter Renteswapschadeclaim