ABN AMRO voor Gerechtshof Amsterdam gedagvaard wegens onrechtmatige kredietopzegging

Voormalige aandeelhouders van Pharma Bio Research, indertijd de grootste Europese instelling voor het testen van nieuwe medicijnen, zijn in beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van januari 2015. Aandeelhouders hadden geëist dat de ABN AMRO veroordeeld zou worden wegens onrechtmatige opzegging van het krediet als gevolg waarvan Pharma Bio Research failliet ging. Onlangs is de Memorie van Grieven bij het Gerechtshof Amsterdam ingediend. Aandeelhouders eisen in hoger beroep dat de bank alsnog veroordeeld wordt wegens de onrechtmatige kredietopzegging en tot vergoeding van de schade wordt veroordeeld. Het gaat om een claim van ruim € 100  miljoen.