Aandeelhouders SNS Reaal kunnen in beroep tegen onteigening

Aandeelhouders SNS Reaal en houders van achtergestelde leningen kunnen nog op maandag 11 februari met een fax-bericht bij de Raad van State in beroep tegen de onteigening door de Minister van Financien.  De fax-brief moet gericht zijn aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Fax 070 365 13 80

De zaak (zaaknummer 201301173/1) wordt vrijdag 15 februari om 9.00 uur behandeld door de staatsraden Drupsteen, Koeman en Verheij. De rechtszitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. Gelet op de in de Wet op het financieel toezicht bepaalde termijn, zal de Raad van State uiterlijk maandag 25 februari a.s. uitspraak doen.

Naam, adres en aantal aandelen/bedrag van de achtergestelde lening moet in het beroepschrift worden vermeld. Bij het bezwaar maken moet ook de grond van het beroep vermeld worden. (strijd met de Wet op het financieel toezicht etc.).

Beroep tegen de onteigening van de aandelen en achtergestelde obligaties zelf is volgens ons kansloos maar beroep tegen de onteigening van achtergestelde onderhandse leningen heeft o.i. een goede kans. Ook beroep tegen onteigening van claims van aandeelhouders tegen SNS Reaal is o.i. zinvol.

Geef een antwoord