Bericht voor DSB-klanten

28 jun 2009

Wanneer u te laat aan de DSB Bank heeft betaald krijgt u misschien bezoek van DSB of van een incassobureau namens DSB. Die bezoeker vertelt u misschien dat uw huis openbaar geveild moet worden en dat u dan met een grote restschuld blijft zitten. Vaak vertelt die bezoeker ook dat DSB voor de restschuld loonbeslag bij uw werkgever moet leggen.

Nadat u erg geschrokken bent zal de bezoeker u vertellen dat het probleem ook anders opgelost kan worden. In plaats van een veiling kunt u uw huis vrijwillig onderhands verkopen. Dat brengt meer geld op. Ook wordt u dan minder te schande gezet.

Loonbeslag bij uw werkgever is erg vervelend. DSB weet dat. Ook daarvoor heeft DSB een oplossing. Maar dan moet u wel de komende (tientallen) jaren vrijwillig zoveel salaris aan DSB geven dat u nauwelijks meer kunt leven. Dat heet in moeilijke woorden een akte van cessie (salarisaanspraken). Er bestaan ook andere namen. Bij voorbeeld akte van cessie van loonaanspraken, of salariscessie, of cessieacte.

De bezoeker zal u vertellen dat u snel moet beslissen omdat anders misschien direct loonbeslag moet worden gelegd of dat uw huis anders direct geveild moet worden.

Wanneer u de verkeerde beslissing neemt kan uw leven geruïneerd worden.
Denk daarom goed na voordat u de voorstellen van DSB aanvaardt. 

Advies van SOBI en Hypotheekleed 

1. U moet nooit praten met iemand die onverwacht langs komt.

Wanneer iemand van DSB u bezoekt zonder eerst een afspraak te hebben gemaakt moet u die persoon niet binnen laten en ook niet met hem praten. U moet alleen zeggen dat een gesprek u niet goed uitkomt. Wanneer de persoon van DSB met u wil praten moet hij eerst een afspraak met u maken.

2. U moet nooit in uw eentje met een DSB persoon praten.

U moet alleen met een DSB persoon praten wanneer een volwassen (meerderjarige) huisgenoot bij het gesprek aanwezig is. Twee of drie volwassen huisgenoten of vrienden is nog beter. Dan is de kans kleiner dat DSB later tegen een rechter onware dingen zegt.

3. U moet nooit direct stukken ondertekenen.

Wanneer de DSB persoon voorstelt dat u direct stukken ondertekent moet u dat niet doen. U moet zeggen dat hij de stukken kan achterlaten en dat u binnen twee weken laat weten of u de stukken zal ondertekenen.

4. U moet direct schriftelijk bevestigen dat u binnen 14 dagen uw besluit meedeelt.

Wanneer de DSB persoon vertrokken is moet u direct een aangetekende brief aan het incassobureau of aan DSB Bank schrijven waarin u schrijft dat u stukken heeft ontvangen en binnen veertien dagen zal meedelen of u die stukken zal ondertekenen.

5. U moet informatie vragen over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

U kunt aan de gemeentelijke sociale dienst vragen of u in aanmerking komt voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Die wet geeft aan mensen die niet meer uit hun financiële problemen kunnen komen soms de mogelijkheid om een belangrijk deel van hun schulden kwijtgescholden te krijgen.

6. U moet nadenken! Wat gebeurt er als u de looncessie ondertekent?

  • De cessie houdt in dat uw werkgever de komende (tientallen) jaren elke maand een belangrijk deel van uw salaris buiten u om aan DSB Bank betaalt. Dan komt uw werkgever toch te weten dat u te laat betaald heeft aan DSB Bank. Voor uw werkgever maakt het weinig uit of hij aan DSB Bank betaalt omdat er loonbeslag wordt gelegd of omdat u een looncessie heeft ondertekend.
  • Het gevaar bestaat dat uw werkgever zoveel geld aan DSB betaalt dat u van de rest nauwelijks meer kunt rondkomen. Wanneer u bij voorbeeld een bruto maandinkomen heeft van € 2.500 en de looncessie is € 1.500 per maand dan heeft u   € 1.000 bruto om van te leven. Dat is meestal te weinig omdat U ook huur en ziektekostenverzekering moet betalen en ook uw kinderen moet verzorgen en opvoeden.
  • De kans dat u in de toekomst een nieuwe baan kunt krijgen wordt veel kleiner want de looncessie houdt in dat ook uw salaris bij andere werkgevers aan DSB Bank wordt overgedragen. Bij sollicitatiegesprekken moet u dat melden. De kans dat u die nieuwe baan krijgt is dan veel kleiner.
  • Wanneer u ook nog andere schulden heeft en met de looncessie alles wat u kunt missen aan DSB betaalt, is er een kans dat u andere schuldeisers benadeelt. Dat kan riskant zijn want het benadelen van schuldeisers is in Nederland een misdrijf. Dit misdrijf heet bedrieglijke bankbreuk.
  • Wanneer u eerst een akte van cessie ondertekent en later toch nog een beroep wil doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is de kans kleiner dat u echt een schuldsanering krijgt. Dat komt doordat DSB door de cessie juridisch veel sterker staat en dan minder aan de schuldsanering zal willen meewerken.

Wat gebeurt er als u de akte van cessie niet ondertekent?

Wanneer u de akte van cessie (salarisaanspraken) niet ondertekent legt DSB waarschijnlijk bij uw werkgever beslag op uw salaris (dit wordt meestal loonbeslag genoemd).  Soms is loonbeslag gunstiger voor u dan een cessie van salarisaanspraken omdat het loonbeslag aan wettelijke grenzen is gebonden. Wanneer u en uw partner 21 jaar of ouder zijn (maar jonger dan 65) is uw beslagvrije voet (vanaf 1 juli 2009) € 1.165,56 per maand. Dat betekent dat DSB slechts beslag kan leggen op het deel van uw salaris dat hoger is dan € 1.165,56. U houdt dan meer over om van te leven dan in het hiervoor gegeven voorbeeld waarin u € 1.500 per maand aan DSB Bank cedeert.

Wanneer u toch een akte van cessie wilt ondertekenen is het verstandig om goed na te gaan  of u minstens evenveel overhoudt als de beslagvrije voet bij loonbeslag.

7. U moet binnen 12 dagen aan het incassobureau schrijven of u wel of niet de akte van cessie ondertekent (omdat de postbezorging 2 dagen kan duren).

Heeft u vanaf 2003 een probleemhypotheek afgesloten?
Meldt u zich dan aan bij de Stichting Hypotheekleed (SHL).

Geef een antwoord