Banken & falende toezichthouders; over zwendel met renteswaps en andere schandalen

Het nieuwste boek van Pieter Lakeman is vanaf 6 december in de boekhandel te koop.

De Rabobank, ABN AMRO en andere banken hebben alleen al aan MKB ondernemers ruim 14 miljard schade berokkend door renteswaps, inferieure financiële producten, aan hen te verkopen in plaats van rentecaps. De banken handelden in strijd met de wet door hun eigen belang te laten prevaleren boven de belangen van hun klanten. 

Hoewel de Nederlandsche Bank tot 2002 het gedragstoezicht op de banken uitoefende en de AFM dat sinds 2002 deed hebben geen van beide instanties toezicht uitgeoefend op de verkoop van renteswaps.

In Engeland kregen de gedupeerden van de verkoop van renteswaps onlangs meer dan 100% van hun schade vergoed maar in Nederland bieden de banken onder het zogenaamde universeel Herstelkader gemiddeld 10,6% schadevergoeding aan.

Lakeman toont aan dat procederen in veel gevallen verstandiger is dan de vergoeding volgens het zogenaamde herstelkader te presenteren.

De illegale verkoop van renteswaps is voornamelijk in gang gezet door “Mister Rabo” Lenze Koopmans, die ook namens de Rabobank aan de Liborfraude heeft meegewerkt, de vroeger door de raad van commissarissen van de ABN AMRO ontslagen Tom de Swaan, Rijkman Groenink en de voormalige DNB-president Nout Wellink.

Het falen van de AFM, DNB en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft volgens Lakeman enorme schade aan de sector veroorzaakt. Het Waarborgfonds heeft woningcorporaties zwaar benadeeld door hen aan te moedigen renteswaps af te sluiten.

Ook de eerste voorzitter van de AFM, Arthur Docters van Leeuwen, oefende geen controle uit op het marktgedrag van de banken bij de verkoop van renteswaps. De AFM was zo weinig geïnteresseerd in de verkoop van de uiterst schadelijke renteswapcontracten dat Docters van Leeuwen in een mail aan Lakeman meldde. “Waarom stelt u deze vragen niet aan mijn opvolgster? Overigens heb ik geen herinneringen aan rentederivaten. Op volgende e-mails zal ik niet ingaan.’

In zijn boek plaatst Pieter Lakeman de handel in renteswaps en andere inferieure financiële producten in een breed, internationaal perspectief. Al een jaar vóór de val van Lehman Brothers wees hij in 2007 de Europese Commissie er op dat Amerikaanse banken reeds jarenlang met de verkoop van ondeugdelijke producten het internationale bankwezen ondermijnden.