“Amerikaans (class action) recht niet geldig in Nederland”

In de schadeprocedure die SOBI namens enkele honderden aandeelhouders voor de rechtbank Amsterdam tegen Deloitte en oud-bestuurders Ahold voert, hebben gedaagden op 9 juli 2008 in een ‘incidentele conclusie inhoudende exceptie van onbevoegdheid’ naar voren gebracht dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is over de claims te oordelen omdat het Amerikaanse class action recht in Nederland prevaleert boven het Nederlandse recht. Op 5 november 2008 heeft de advocaat van SOBI dit vreemde standpunt weerlegd. Zie onderstaande incidentele conclusie van antwoord.

Klik hier voor de incidentele conclusie van antwoord.