AKZO Nobel: Verhoor accountant

In de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Akzo Nobel met betrekking tot de jaarrekening 2002 heeft de ondernemingskamer op 18 september 2003 in een tussenarrest bepaald dat de accountant voor verhoor op 30 oktober 2003 te 10:00 uur zal worden opgeroepen. Dit verhoor vindt achter gesloten deuren plaats. SOBI verwacht dat de uitspraak in deze procedure in het vroege voorjaar van 2004 zal kunnen plaatsvinden.