Ahold zaait verwarring onder beleggers

Ahold zaait al geruime tijd verwarring onder beleggers door de begrippen ‘fraude’ en ‘onvoldoende administratie’ door elkaar te hutselen. Reeds op de aandeelhoudersvergadering van november waar SOBI-voorzitter Lakeman vroeg sinds wanneer de Raad van Commissarissen op de hoogte was van onvolkomenheden in de administratie van US Foodservice, werd geantwoord dat de Raad van Commissarissen sinds februari 2003 van de fraude op de hoogte in geraakt. Pas nadat SOBI de vraag had herhaald, kwam het antwoord, namelijk: ‘ergens in 2001’. Na aandrang werd beloofd binnen enkele dagen de exacte datum te zullen mededelen.
Nadat SOBI op 5 december de vraag naar de exacte datum had herhaald, bracht de Raad van Commissarissen in haar antwoord van heden wederom als eerste de fraude met de bijbehorende datum van februari 2003 ter sprake. Pas in een latere zinsnede deelde Ahold mede dat de Raad van Commissarissen reeds in september 2000 van de onvolkomenheden in de administratie op de hoogte was.

In haar persbericht van heden van 13:08 uur blijft Ahold deze zaken verwisselen. Daardoor wordt de aandacht afgeleid van het feit dat men reeds met betrekking tot de jaarrekening 2000 in de fout was gegaan door daarin niet te waarschuwen voor de onvolkomenheden in de administratie van US Foodservice. Aan het bericht van Ahold hoeft dan ook geen betekenis te worden toegekend.
SOBI heeft ook geen aansprakelijkheidsstelling van Ahold ontvangen.

Pieter Lakeman
Voorzitter SOBI

Nieuwersluis, 8 december 2003