Ahold heeft aandeelhouders misleid in kwestie Velox

Nieuwersluis, 24 februari 2003

Verlies voor Ahold in kwestie Velox niet $ 492 mln maar $ 740 mln.
Ahold overtreedt sinds 20 juni 2002 de beursregels van de AEX.
SOBI informeert Openbaar Ministerie over handel met voorkennis in aandelen Ahold.

Ahold heeft sinds juni 2002 ten onrechte gesteld dat haar maximale risico met betrekking tot de joint venture met Velox Retail Holding $ 492 mln bedroeg. Ahold maakte op 17 juli 2002 bekend dat zij voor dat bedrag leningen en aandelen van haar partner Velox Retail Holding moest overnemen doordat Velox Retail Holding haar bankiers niet meer kon betalen. Op 20 juni 2002 had Ahold echter ook al $ 248 mln nieuw aandelenkapitaal in de joint venture met Velox Retail Holding bijgestort om een dreigend faillissement van de Argentijnse winkelketen Disco te voorkomen. In werkelijkheid was het, inmiddels gerealiseerde, risico van Ahold dus $ 740 mln. Ahold heeft hier altijd over gezwegen.

Bovendien heeft Ahold, en meer speciaal de heer Van der Hoeven die met communicatie belast was, in de periode van 20 juni tot 17 juli de regels van de Amsterdamse effectenbeurs overtreden die voorschijven dat terstond elke gebeurtenis gepubliceerd moet worden die aanmerkelijke invloed op de koers zal kunnen hebben.

Dat Ahold voor $ 492 mln aandelen en leningen moest overnemen omdat Velox Retail Holding niet aan haar bancaire verplichtingen zou kunnen voldoen was al geruime tijd voor 17 juli 2002 duidelijk. Dat de banken hun vorderingen op Velox niet eerder hadden opgeëist was volgens SOBI uitsluitend te danken aan het feit dat de aandeelhouders en de directie van Velox Retail Holding (de gebroeders Peirano) ook aandeelhouders en directie van haar bankiers waren. Ahold heeft de vorige week schriftelijk geweigerd aan SOBI mede te delen wie de bankiers van Velox Retail Holding waren. SOBI onderzoekt al geruime tijd Zuid-Amerikaanse zaken van Ahold.
Toen drie bankiers van Velox Retail Holding op 21 juni, respectievelijk op 25 en 28 juni omvielen en het Ministerie van Justitie van Paraguay op 28 juni een internationaal arrestatiebevel tegen de directieleden van al deze banken uitvaardigde, stond vast dat die banken hun vorderingen op Velox Retail Holding alsnog zouden opeisen en Ahold dus $ 492 mln zou moeten betalen. Ahold, met name Van der Hoeven, heeft dit bewust verzwegen. Een van de gebroeders tegen wie het arrestatiebevel was uitgevaardigd was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de joint venture Disco Ahold International Holding NV (gevestigd op de Nederlandse Antillen).

De volgende banken van de familie Peirano waren sinds juni 2002 niet meer in staat te functioneren: Banco de Montevideo die op 21 juni wegens illegale valutatransacties door de Centrale Bank van Uruguay onder toezicht werd gesteld, de Banco Alemán die op 25 juni door de Centrale Bank van Paraguay werd gesloten en de Banco Velox die op vrijdag 28 juni door de Centrale Bank van Argentinië voor 30 dagen werd gesloten.

De heer C. van der Hoeven is niet alleen nalatig geweest met het verschaffen van juiste informatie maar gaf ook actief ónjuiste informatie aan het Duitse dagblad `Die Welt’ door op 3 juli 2002 in een interview te stellen dat het risico rondom Velox Retail Holding slechts “hypothetisch” was.
SOBI heeft een klacht wegens overtreding van het Fondsenreglement naar het bestuur van de AEX gestuurd.

SOBI heeft het Openbaar Ministerie geïnformeerd dat op 2 juli 2002 met voorwetenschap is gehandeld in aandelen Ahold door personen die op de hoogte waren (gesteld) van de ondergang van de bankiers van Velox Retail Holding en/of het op 28 juni uitgevaardigde internationale arrestatiebevel tegen de gebroeders Peirano. SOBI heeft het OM ook van haar vermoeden op de hoogte gesteld dat de voorwetenschap door nalatigheid van de heer Van der Hoeven in stand is gebleven.
Op 2 juli 2002, één dag voordat kredietbeoordelaar Standard & Poor een rapport over Ahold publiceerde, daalde de koers van de aandelen Ahold op de Amsterdamse beurs – onder verdubbelde omzet – met tien procent naar € 19,20. Toen Ahold op 17 juli met haar bericht kwam was de koers nog tien procent lager. Personen die op 2 juli hun aandelen met voorwetenschap hebben verkocht hebben daardoor winst geboekt.

 

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI