Ahold en Zuid-Amerika recent bankenkrediet direct opeisbaar

Bovendien voorziet SOBI al sinds eind januari dat Ahold – door de wijze waarop Ahold de laatste 50% van de aandelen Disco Ahold International Holding NV (DAIH) heeft verkregen in Zuid-Amerika persona non grata is, of zal worden.

De totale investering van Ahold in Zuid-Amerika is volgens berekeningen van SOBI als volgt geweest:

 

1998 Koop van 50% DAIH (waaronder 51% van Disco SA hing) ca $ 368 mln
1998-2001 Vijftig procent van de resterende uitstaande aandelen Disco SA plus investeringen in andere winkelketens door Disco S.A. ca $ 403 mln
2002 (20 juni) Bijstorten aandelenkapitaal in Disco SA ca $ 248 mln
2002 juli/aug Uitkoop Velox Retail Holding Inc ca $ 492 mln
Totale investering ca $ 1.511 mln
Eerdere afboeking ca $ 214 mln
Boekwaarde Zuid-Amerikaanse belangen ca $ 1.297 mln

 

Naar het oordeel van SOBI is een extra afschrijving in 2002 van meer dan $ 700 mln noodzakelijk.

De geconsolideerde resultaten van Disco SA (verreweg de belangrijkste deelneming van de joint venture DAIH) waren de afgelopen negenmaandsperioden (januari t/m september) als volgt (in Argentijnse pesos):

1998 netto resultaat 23,561 mln
1999 netto resultaat 10,173 mln
2000 netto resultaat 2,849 mln
2001 netto resultaat – 28,500 mln
2002 netto resultaat – 1.760,315 mln

 

Medio 2002 was de koers van de Argentijnse pesos gedaald tot ca $ 0,3.

Sinds 1998 is het geconsolideerde negenmaandsresultaat van Disco SA dus elk jaar gedaald.

Mede wegens de noodzakelijke afboeking van minimaal $ 700 mln verwacht SOBI een verlies voor geheel Ahold over 2002.
Naar het oordeel van SOBI voldoet Ahold feitelijk niet meer aan de op 24 februari 2003 gepubliceerde voorwaarde van de banken voor hun toch al reeds kortlopende (364 dagen) krediet van 3,1 mrd, namelijk de voorwaarde dat de rente 2,5 maal door de winst wordt gedekt. SOBI beschouwt deze lening dan ook als direct opeisbaar.

SOBI gaat er vanuit dat Ahold niet failliet gaat maar wel feitelijk door de banken wordt bestuurd.