Accountantskamer stelt beslissing uit.

Bussum, 4 januari 2018 – De Accountantskamer heeft meer tijd nodig om een uitspraak te doen over de tuchtklacht die Pieter Lakeman namens de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI)  in mei 2017 had ingediend tegen accountant Marcel De Kimpe van EY (Ernst & Young). De Accountantskamer had tijdens de zitting op 22 september meegedeeld te streven naar een uitspraak op 5 januari. Die datum schuift maximaal 15 weken op. Volgens SOBI had de EY-accountant in de Facultatieve-affaire onware verklaringen bij twee door EY goedgekeurde jaarrekeningen afgelegd.

Lakeman stelde in het voorjaar van 2017 dat toenmalig VVD-voorzitter Henry Keizer c.s. het eigen vermogen van de verkochte Facultatieve-onderneming en ook dat van de kopende onderneming veel te laag had vastgesteld. Daardoor werd aan de opvallend lage verkoopprijs ‘een schijn van redelijkheid’ gegeven. EY had de jaarrekeningen volgens Lakeman niet goed mogen keuren. De SOBI-voorzitter meende dat de verkoop van de Facultatieve aan onder anderen toenmalig VVD-voorzitter Henry Keizer door EY ten onrechte niet bij de Financial Intelligence Unit was gemeld.

De bewering van EY dat de jaarrekeningen 2012 van de verkochte en van de kopende onderneming een getrouw beeld gaven van de grootte van het vermogen was volgens Lakeman onwaar.