Accountantskamer neemt klacht SOBI tegen PwC in behandeling

De Accountantskamer neemt de op 19 april 2017 door SOBI tegen PwC ingediende tuchtklacht in behandeling. De mondelinge behandeling van de klacht, die in het openbaar plaatsvindt, is gepland in de periode augustus t/m oktober 2017. Daaraan voorafgaand zal PwC een schriftelijke reactie op het klaagschrift indienen. De klacht was ingediend omdat PwC de fraude bij haar controlecliënt niet had gemeld.