Accountantskamer: gehuurde garages mogen als vastgoedbelegging in de jaarrekening

De Accountantskamer heeft op 12 november 2012 geoordeeld dat Ernst & Young de jaarrekeningen van Q-Park mocht goedkeuren ondanks het feit dat het bestuur van Q-Park [ook gehuurde] parkeervoorzieningen als vastgoedbelegging in de jaarrekening had verantwoord. SOBI had op verzoek van parkeerbedrijf P1 Holding een klacht tegen Ernst & Young voorzitter Jongstra ingediend omdat deze had goedgekeurd dat Q-Park haar parkeervoorzieningen op basis van de internationale accountantsstandaard IAS 40 als vastgoedbelegging in de jaarrekening had opgenomen. De tekst van IAS 40 is volgens de Accountantskamer niet voor een eenduidige interpretatie vatbaar en de Accountskamer moet constateren dat er geen relevante jurisprudentie voorhanden is over de vraag hoe deze accountantsstandaard geïnterpreteerd moet worden.

‘Aan klaagster kan worden toegegeven dat het door Q-Park in de jaarrekeningen 2008 en 2009 opnemen van de door haar geëxploiteerde parkeervoorzieningen als vastgoedbeleggingen in de zin van IAS 40 op het eerste gezicht minder voor de hand lijkt te liggen, en wellicht heeft de regelgever bij de totstandkoming van IAS 40 dit niet voor ogen gehad’, aldus de Accountantskamer.

Toch oordeelt de Accountskamer dat Ernst & Young dit mocht accepteren onder meer omdat een groot deel van de activa van Q-Park wordt benut voor het gebruik van de parkeerplaatsen en het goed gebruik is om alle parkeervoorzieningen op dezelfde wijze te classificeren.

De Accountantskamer wijst er tevens op dat IAS 40 een relatief oude standaard is die bij de implementatie van IFRS in Nederland in 2005/2006 niet is aangepast zodat deze nog niet achterhaald is.

De volledige uitspraak van de klacht van SOBI namens parkeerbedrijf P1 Holding tegen Ernst & Young voorzitter Jongstra ingediend aan de Accountantskamer te Zwolle kunt u hieronder downloaden en/of inzien.

> Download de bijlage:
Bekijk de Volledige uitspraak Accountantskamer P1 Holding tegen Ernst & Young voorzitter Jongstra in PDF formaat. Volledige uitspraak Accountantskamer inzake P1 Holding tegen Ernst & Young voorzitter Jongstra

 

 

Geef een antwoord