Accountantskamer beslist over SOBI klacht tegen Ernst & Young

De Accountantskamer van de Zwolse rechtbank, het tuchtcollege voor accountants, doet maandag 12 november om 10.30 uur in het openbaar uitspraak over de klacht die SOBI tegen de voorzitter van Ernst & Young, Jongstra, heeft ingediend wegens goedkeuring van de jaarrekening 2009 van parkeerbedrijf Q-Park. SOBI verwijt Ernst & Young dat ze heeft goedgekeurd dat Q-Park van derden gehuurde parkeergarages als vastgoedbelegging in de jaarrekening heeft opgenomen. SOBI is van mening dat het resultaat en het eigen vermogen van Q-Park daardoor te hoog zijn weergegeven.

Geef een antwoord