ABN AMRO geeft Lakeman belangrijke informatie over schade renteswaps

Naarden, 9 januari 2020 – ABN AMRO heeft tijdens een door directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV aangespannen kort geding belangrijke informatie vrijgegeven over de negatieve waardes van met 10 MKB-bedrijven gesloten renteswapcontracten. Lakeman voert voor deze bedrijven procedures tegen ABN AMRO. De bank zei eind 2019 niet te willen voldoen aan Lakemans verzoek om informatie te geven. Maar tijdens het kort geding kwam een deel van de informatie er toch. Daaruit blijkt dat de swapcontracten van de 10 ondernemers eind 2013 in totaal een negatieve waarde van ruim 2,7 miljoen euro hadden.

Lakeman noemt de door ABN AMRO onder druk van Swapschade verstrekte informatie zwaarwegend: ‘Het is essentieel materiaal waaruit gedetailleerd blijkt hoe ernstig de 10 MKB-ondernemers door de verkoop van renteswaps benadeeld zijn. We krijgen op basis van de tijdens het kort geding afgedwongen informatie een steeds beter beeld van de omvang van de schade en de door ABN AMRO gehanteerde werkwijze. De bank heeft lang geprobeerd dat te verhullen door informatie achter te houden. We hebben nog lang niet álles gehad, maar het nu vrijgegeven materiaal is met het oog op schadeprocedures van groot belang.’

De 10 bedrijven waar Lakeman voor optreedt leden in totaal ruim 7 miljoen euro schade. Volgens hem zijn overigens álle circa 7000 ondernemers die renteswaps van ABN AMRO kochten financieel gedupeerd doordat ze buiten hun medeweten swapcontracten met een negatieve startwaarde ontvingen. Lakeman schatte in zijn boek ‘Banken en falende toezichthouders’ de algehele swapschade voor het Nederlandse MKB op minstens 10 miljard euro.

Een poging van Swapschade om via een kort geding bij de rechtbank Amsterdam nóg meer relevante informatie van ABN AMRO over renteswapcontracten te krijgen had geen resultaat. De rechtbank Amsterdam wees het verzoek van Swapschade vanwege het ontbreken van een spoedeisend karakter af.

Volgens Lakeman handelde ABN AMRO onrechtmatig door zeer riskante renteswaps op basis van aantoonbaar onjuist gebleken informatie te verkopen: ‘De bank werkt sinds 2001 onder leiding van de toenmalige CFO Tom de Swaan met speciale contracten die ondernemers moesten ondertekenen. Deze zogenoemde Algemene Bepalingen Derivatentransacties waren zelfs voor deskundige klanten onbegrijpelijk en zodanig opgesteld dat ABN AMRO geen enkel risico liep. Terwijl de klant geen enkele kans had om er beter van te worden.’

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Pieter Lakeman van Swapschade, telefoon 06-38150576 of info@swapschade.nl.

Voor algemene informatie over Stichting Swapschade: www.swapschade.nl