ABN AMRO betaalt 55 miljoen vergoeding voor swapschade van Vestia

ABN-AMRO en Vestia hebben een schikking getroffen waarbij de bank een schadevergoeding van € 55.000.000 aan Vestia betaalt. De schikking is getroffen vóór dat Vestia een rechtszaak had aangespannen maar ná dat Vestia bij de bank interne documenten met betrekking tot de verkoop van renteswaps had opgeëist. De woningcorporatie Vestia had bij een groot aantal banken in totaal 400 rentederivaten gekocht waarvan een aantal bij ABN AMRO. Van de totale schade van Vestia van € 2,0 miljard  is een deel (naar schatting ruim een half miljard) veroorzaakt door renteswaps die Vestia van de ABN AMRO had gekocht. Het opzienbarende element in de schikking is dat Vestia een schadevergoeding krijgt aangeboden terwijl ze wel degelijk wist wat ze deed en dus niet misleid of bedrogen was, dit in tegenstelling tot MKB ondernemingen die van niets wisten. Vestia beschikte over een functionaris die weinig anders deed dan rentederivaten aan– en verkopen. Weliswaar was deze man omgekocht maar dat deed niet af aan zijn kennis van zaken. Hij gaf op buitenlandse congressen lezingen over rentederivaten. MKB ondernemingen wisten echter niets van rentederivaten af en hadden daar zelfs nooit van gehoord. Dat ABN AMRO een schadevergoeding betaald aan een klant die goed op de hoogte was van de rentederivaten is een veelbelovend teken voor een veel hoger vergoedingspercentage voor MKB klanten, die immers wel volstrekt onjuist zijn voorgelicht en onvoldoende van de risico’s van renteswaps op de hoogte zijn gesteld.

Swapschade legt momenteel de laatste hand aan haar tweede dagvaarding van de ABN AMRO. Dat is een collectieve actie op basis waarvan ook onderhandelingen voor alle aangesloten MKB ondernemingen gevoerd kunnen worden.

Pieter Lakeman