Aandeelhouders SNS Reaal kunnen weer tegen SNS Reaal procederen

De Raad van State heeft de onteigening van SNS Reaal voor een belangrijk deel teruggedraaid. De aandeelhouders hebben hun schadeclaims tegen de vennootschap SNS Reaal teruggekregen. Minister Dijsselbloem had niet alleen de aandelen zelf maar ook de schadeclaims van de aandeelhouders tegen de vennootschap SNS Reaal N.V. onteigend. Door de beslissing van de Raad van State hebben de onteigende aandeelhouders van SNS Reaal hun schadeclaims tegen de vennootschap weer terug.

Belangrijke tegenvaller voor Minister Dijsselbloem

De uitspraak van de Raad van State is een tegenvaller voor minister Dijsselbloem omdat de minister nog vele honderden miljoenen euro’s extra kwijt zal raken wanneer alle aandeelhouders hun claims tegen de vennootschap indienen en winnen.

Dijsselbloem door Raad van State op de vingers getikt

De Raad van State heeft niet bepaald dat onteigening van de schadeclaims in strijd met de wet was maar vastgesteld dat deze in strijd was met de keuze van de minister om concurrente schuldeisers niet te onteigenen. Met andere woorden, minister Dijsselbloem is door de Raad van State op de vingers getikt. Schadeclaims tegen de vennootschap zijn namelijk ook concurrente schulden.

Onteigening van SNS Real zelf volgens Lakeman noodzakelijk

De onteigening van de aandelen zelf is volgens verwachting in stand gebleven. SNS Reaal was de afgelopen jaren als gevolg van het ondermaatse management en tekortschietend toezicht zodanig uitgehold dat faillissement van deze bank zonder nationalisatie volgens Pieter Lakeman onafwendbaar was.

Wanneer de onteigening van de schadeclaims tegen de vennootschap SNS Reaal N.V. in stand zou zijn gebleven hadden de aandeelhouders SNS Reaal wel schadeclaims tegen de bestuurders, toezichthouders en accountants van SNS Reaal kunnen indienen. Dit kan ook nu nog maar schadeclaims tegen de vennootschap zelf zijn juridisch sterker dan tegen bestuurders, toezichthouders en accountants.

Aandeelhouders kunnen op twee manieren schade hebben geleden. Ten eerste door het in 2006 gevoerde wanbeleid (aankoop van vastgoedpoot). Ten tweede doordat zij bij het kopen van de aandelen hebben vertrouwd op onjuiste informatie van de zijde van de vennootschap.

Juridische keuzemogelijkheden voor aandeelhouders

Aandeelhouders hebben principe de volgende keuzemogelijkheden:

  • Naar de Ondernemingskamer stappen om wanbeleid te laten vaststellen en vervolgens naar de gewone rechter stappen om een schadeclaim tegen de vennootschap, bestuurders en toezichthouders in te dienen.
  • Naar de Ondernemingskamer stappen om te laten vaststellen hoe groot de schade door de onteigening van de aandelen is geweest. Volgens minister-Dijsselbloem is die schade nul maar in werkelijkheid is die schade hoger.
  • Naar de gewone rechter stappen om de schade door wanbeleid te verhalen op de vennootschap en/of voormalige besturen en toezichthouders.
  • Na de gewone rechter stappen om de schade door misleidende informatie te verhalen op de vennootschap en/of de voormalige bestuurders en/of accountants, al dan niet na het indienen van een tucht klacht tegen de accountants.

 

 

 

 

Geef een antwoord