VEB wijst samenwerking tegen Ahold-accountant Deloitte af

06 dec 2007

SOBI heeft de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) voorgesteld om samen te
werken bij het voeren van schadeprocedures tegen Ahold-accountant Deloitte.

SOBI heeft het voorstel gedaan om onderlinge verdeeldheid van Nederlandse
aandeelhouders tegen te gaan en omdat eventuele acties van de VEB tegen
Deloitte ook gebaseerd zouden zijn op dezelfde – door SOBI gewonnen –
tuchtklacht tegen Deloitte. Tijdens een gesprek op 4 december op het kantoor
van de VEB had SOBI wel als voorwaarde gesteld dat niet zou worden
samengewerkt met het Amerikaanse advocatenkantoor Entwistle & Capucci
omdat gebleken is dat de belangen van Nederlandse aandeelhouders door hen
slecht behartigd worden.

VEB-directeur M.J. Slagter deelde op 5 december telefonisch mee niet met
SOBI te willen samenwerken omdat de VEB de mogelijkheid tot samenwerking
met Entwistle & Capucci toch open wil houden.

De reeds lopende, door SOBI gesteunde, actie tegen Deloitte is ondergebracht
in de Stichting AHDeloitteClaim.

Nieuwersluis, 6 december 2007

Geef een antwoord