Klacht SOBI tegen Deloitte wegens jaarrekeningen Vestia

16 juli 2012

SOBI heeft een tuchtklacht tegen Deloitte ingediend wegens goedkeuring van de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia. Door het verkopen van risicovolle rentederivaten was het eigen vermogen van Vestia eind 2008 negatief geworden. Om dat te maskeren zijn toen, met goedkeuring van Deloitte, de waarderingsgrondslagen gewijzigd: met ingang  van 2008 waardeerde Vestia alle risico verhogende rentederivaten tegen kostprijs in plaats van tegen negatieve marktwaarde.

Vestia’s kasbewaarder Marcel de Vries en voorzitter Erik Staal hadden niet alleen rentederivaten verkocht maar ookopties op rentederivaten, waarmee zij het lot van Vestia in handen van de banken legden.

Volgens het Financieel Statuut van Vestia mogen derivaten alleen gebruikt worden om renterisico’s te verkleinen. Staal en De Vries overtraden het statuut op grote schaal. Deloitte heeft dit voor de Raad van Commissarissen en ander toezichthouders geheim gehouden. Mede als gevolg daarvan is Vestia ten onder gegaan.

Door de jaarrekening 2008 van Vestia goed te keuren heeft Deloitte aan de ziekelijke groei van de derivatenhandel in de corporatie-  en pensioenwereld bijgedragen. Door zijn ultieme wanprestatie heeft Deloitte bevorderd dat woningcorporaties en Nederlandse pensioenfondsen voor vele miljarden euro’s zijn benadeeld door Nederlandse en buitenlandse banken.

SOBI is van mening dat Piet Klop uit het register van registeraccountants uitgeschreven moet worden.

Geef een antwoord