SOBI dagvaardt AKZO Nobel

Nieuwersluis, 11 juni 2003

De Stichting SOBI heeft AKZO Nobel voor de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gedagvaard in verband met de jaarrekening 2002.
AKZO Nobel heeft volgens SOBI niet een winst van € 818 mln behaald maar een verlies van € 260 mln geleden en dit gemaskeerd door personeelslasten (pensioenlasten) buiten het resultaat van de reserves af te boeken (p.

Lees verder →