Lokale Rabobank moet derivatenschade van renteswap vergoeden

De rechtbank Oost – Brabant heeft op 26 maart 2014 een uitspraak gedaan met betrekking tot vergoeding van derivatenschade. Deze uitspraak bevat duidelijke overwegingen en oordelen. De belangrijkste worden hierna weergegeven. Een melkveehouder sloot in mei 2008 een lening van € 1.250.000 met variabele rente af bij zijn lokale Rabobank: de Coöperatieve Rabobank Peel Noord U.A. Twee weken later […]

Moeten lokale Rabobanken derivatenschade vergoeden wegens rente fraude door de Centrale Rabobank?

Veel ondernemers die met schadelijke rentederivaten zijn opgezadeld hebben kansrijke schadeclaims, zowel tegen lokale Rabobanken als tegen de ABN Amro,  de ING Bank en andere banken. Maar de opbouw van veel claims is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Helaas kan niet elke ondernemer zijn derivatenschade op zijn bank verhalen. De kans op succes hangt […]

KPMG in spagaat door steekpenningen en valsheid in geschrifte

De laatste weken  is zoveel over KPMG gepubliceerd dat SOBI als oudste en meest ervaren analist van de accountantswereld niet achter kan blijven. Een overzicht. Op 30 december 2013 maakten KPMG en het Openbaar Ministerie in aparte persberichten bekend dat zij een schikking van € 7 mln. hadden getroffen en dat daarmee het strafrechtelijk onderzoek naar […]

Lakeman eist ontslag commissarissen SNS Reaal

De Meern – Pieter Lakeman, voorzitter van Sobi, vind dat zonder de lakse houding van de Raad van Commissarissen van de SNS bank, de Nationalisatie van deze bank helemaal niet nodig was geweest. In een brandbrief aan minister Dijsselbloem van financiën eist Lakeman dat twee commissarissen bij SNS Reaal direct hun biezen moeten pakken. Het […]

SOBI met leveranciers tegen directeur failliet bedrijf

Op 4 februari vonden voor het Hof Den Haag pleidooien plaats in de claimprocedure van SOBI en schuldeisers tegen D.J. Lucas. SOBI staat 30 onderaannemers en leveranciers van het failliete Haagse bouwbedrijf Lucas Bouw B.V. al jaren bij. De schuldeisers claimen € 5 miljoen van de voormalige directeur omdat hij opdrachten had gegeven terwijl hij wist, of had moeten weten, dat de […]

Functioneren Raad van Commissarissen SNS Reaal sinds 2009

Op 23 januari 2014 publiceerde de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal haar onderzoeksrapport. De centrale onderzoeksvraag kwam er kortweg op neer of De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën tijdig en toereikend hebben gehandeld ten aanzien van SNS Reaal. Ook de samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën was onderwerp van het […]

Spaarders en hypotheekklanten door Libor nauwelijks benadeeld

Particuliere klanten van de Rabobank hebben nauwelijks claimkansen wegens Libor manipulaties Rabo is met het manipuleren van de Libor onrechtmatig geweest maar wanneer je met succes wilt procederen moet je ook de hoogte van je schade bewijzen en ook nog bewijzen dat je schade door de tegenpartij is veroorzaakt. Dat is voor spaarders en hypotheekklanten […]

Liborfraude door Nout Wellink gedoogd

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het op de Rabobank uitgeoefende toezicht, en terecht. Het is echter niet juist om kritiek te hebben op de huidige president Klaas Knot. Die is pas sinds 1 juli 2011 bij DNB aan boord gekomen. Toen was de Libor – en Euribor – fraude intern al jaren bekend. […]

Rabobank moet boeten voor rentemanipulatie

De Rabobank moet € 774 miljoen boete betalen wegens manipulatie van de rente. € 70 miljoen gaat naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat is niet veel. Amerikaanse en Britse toezichthouders krijgen ruim 10 keer zoveel, namelijk € 704 miljoen. De rentemanipulatie had gevolgen voor spaarders en houders van rentederivaten. SOBI betreurt het dat de boetes aan […]

Lakeman blijft KPMG vervolgen wegens waardering rentederivaten Vestia

6 oktober 2013 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft beroep aangetekend tegen de tuchtuitspraak van de Accountantskamer inzake het handelen van een KPMG-accountant in de zaak van de rentederivaten Vestia. SOBI is op zich tevreden over het feit dat de accountant op 19 augustus een berisping kreeg wegens het onvoldoende controleren van de derivatenportefeuille van […]